Återblick: LASK-ratingsystemet

Både en kommuniké och ett förklarande häfte om LASK-ranking, från införandet 1974, har hittats på klubben vid röjning. Det verkade av historiska skäl lämpligt att scanna in dessa. Dock tillkommer då problemet hur det som scannats in ska presenteras. Manhem har nu som en av få klubbar, eller riksförbund för den delen, en gedigen infosida om det gamla LASK-rankingsystemet. Det är mest av historiskt intresse dock. Systemet används inte längre (i praktiken i alla fall).

Info om LASK-rankingsystemet