Manhems byte av verksamhetsår

Uppdatering 20220901: Vi har nu gått in på den förlängda delen av verksamhetsåret. Om ni upplever problem med schack.se-profil, anmälningar eller liknande, maila info@ssmanhem.se

Enligt tidigare beslut är Manhems verksamhetsår förlängt detta verksamhetsår och löper 20210901-20221231. Sättet det ändras rent praktiskt enligt den information vi fått, är att man programmerar in ett verksamhetsår 20210901-20220831 likt tidigare, och nära slutet kommer sveriges schackförbund att skapa någon ytterligare period och kopiera över alla spelare. (Det går tyvärr inte bara att förlänga slutet på verksamhetsåret.) Något har gjorts där som gör att vissa spelare står som SSKK-medlemmar eller medlemmar i andra klubbar de är med i som inte är deras huvudklubb. Saken är under undersökning. Förhoppningsvis löser det sig av sig självt 20220901 och framåt.