Klubbkvällar våren 2022

På allmänt önskemål kommer Manhem börja ha klubbkvällar varje vecka på torsdag 18.30 till sent. Dessa startar alltid i klubblokalen vid Vegagatan 20. Kostnad noll. Det finns redan en mindre grupp med arrangörer och minst ett par av dessa kommer vara på plats varje gång. Start torsdag 17/3. Plan för kvällen är blixtschackspel och snack 18.30-20.00 och sedan 20.00 och framåt (för de som vill) genomgång av egna partier, analys eller schackproblemslösning. Tanken är att de som vill ska kunna komma och umgås samt att ifall man även vill det ska ha möjlighet att förkovra sig något i schack när man är där. Vissa av gångerna kommer det anordnas specialaktiviteter som alternativa former av schack, föredrag eller pubbesök.