Vegaligan 2017 – Spel intresselista lanserad

Den nystartade tävlingen Vegaligan (Inbjudan Vegaligan 2017 pdf) har sedan kort kommit upp under tävlingar i högerspalten och dessutom fått en egen plats i den på flera sätt mångsidiga skapelse som är Manhems hemsida: www.ssmanhem.se/vegaligan/                                                                                     På denna sida kommer information om tävlingen meddelas. Utöver detta kommer en intresselista att föras över de som vill spela partier i Vegaligan 2017. Skriv gärna upp er själva och ser ni någon ni tror passar att möta så maila vega@ssmanhem.se . Allt som oftast kan sedan en lämplig tidpunkt för parti då mejslas fram.