Vegaligan

Vegaligan 2018 spelare

Namn Rat.(E) Klubb Söker spela Spelas Dom.
Isak Storme (FM) 2260 SSM ingen speciell tid
Pavel Lacko 2169 SSM Torsdagskväll
Henrik Axelsson 1984 SSM
Christer Thörnqvist 1804 TSK Tidig em, helg
Anders Svensson 1711 OSK Kväll, helg
Oleg Shchetinin 1682 SSM Vardagskväll 29/8
Svante Norlander 1558 LSS 29/8
Andreas Granath 1506 SSM kväll/helg 12/9
Claes Fransson 1420 SSM start senast 16:00 8/9              16/9
Joel Storme 1385 SSM
Sandro Lacko 1312 SSM Torsdagskväll
Christian Thomasson 1286 SSM em, kväll, helg
Vladislav Beliaev 1119 SSM Kväll ons, tor, fre 12/9          16/9
Jaspal Patil SSM en match endast 8/9
Adrian Lacko SSM Torsdagskväll

Ovan hittar man en lista över spelare som vill spela partier i Vegaligan 2018. Vill man höra efter om det går att möta spelare på listan kontakta tävlingsledningen (vega@ssmanhem.se eller 031 -244745); gör samma om du själv vill upp på listan. Att skriva upp sig på listan eller att höra efter kring om det går att möta någon som står på listan innebär inte att man förbinder sig till att spela. Det är först när båda spelarna och tävlingsledningen är med på och har bokat in en match som man förbundit sig att spela densamma.

Meddelanden

2018-09-02 R789 (augusti) rankingtillgodoräknades 1/9 som det var tänkt. Gott så. Nu går tävlingen in i sista spelmånaden.

2018-08-23 Det blev problem med inskicket av rankingrapporterna för rond 1, 2, 3 (juni) och rond 4, 5, 6 (juli). Första gången handlade det om en miss från min  sida i uppsättandet av själva turneringen; vilken sedan inte rättades i tid. Dessa ronder tillgodoräknades istället i juli-augusti månadsskifte.

Andra gången, d.v.s. i slutet juli, stramade SSF åt sina rutiner för rankingrapporter i Swiss-manager (programmet som används för Vegaligan). Detta ledde till att man var tvungen att bli mer rigorös och som det visade sig även känna till vissa saker om programmet som då inte kändes till. Med hjälp från ett par tekniskt kunniga personer kom vi efter vissa försök fram till hur man skulle göra; men åter blev det för sent för att rankingrapporten skulle kunna vara till grund för rankinguträkningar det månadsskiftet. Dessa ronder skall istället komma att tillgodoräknas augusti-september månadsskifte.

Två kommande spelperioder d.v.s. rond 7, 8, 9 (augusti) och rond 10, 11, 12 (september) kommer förhoppningsvis tillgodoräknas 1/9 respektive 1/10 – som tänkt. Erfarenheten från de två tidigare månadssluten är dock att den period på fyra dagar som är mellan spelperiodens slut och månadsskifte är lite för kort för att man skall kunna garantera att allt ranking-tillgodoräknas direkt. Det kan alltså bli tal om att tillgodoräkning sker månaden efter, även om det skall försöka undvikas. / Harald – tävlingsledare

2018-06-13 Listan ovan har börjat fyllas på ganska ordentligt. Det är några spelare som har annan huvudklubb än Manhem. I och med att klubbnamnen skrivs som förkortning i listan ovan tänkte jag skriva ut de fullständiga klubbnamnen här. Vi har förutom SS Manhem (SSM) spelare från: Tibro SK (TSK), Orusts SK (OSK) och Lundby SS (LSS).

2018-03-29 Vegaligans Inbjudan färdigställs: Inbjudan och Vegaligan sidan på ssmanhem.se uppdateras.

2018-03-29 Meddelanden från förra året borttages. Följande förtydliganden, som till största delen liknar förra årets, gäller för 2018 års tävling:

Information om intresselistan: Elotal anges i första hand annars Lask (L). Domare: ME (Mats Eriksson), HBT (Harald Berggren Torell), CRN (Claes R. Nilsheden). Vill man stå anonymt på spel-intresselistan kan man istället för namn få skrivet sitt rankingtal avrundat till närmaste femtiotal (exempel: Spelare ≈2100 istället för Harald Berggren 2121).

Förtydligande kring partiavgift. Avgift 20kr per parti gäller för medlemmar i Manhem (även om de är huvudregistrerade i annan klubb). Icke Manhemiter erlägger 40kr per parti. Kontant betalning innan parti eller Swishbetalning till 0729715936 (Jonas Bengtsson – skattmästare Manhem) gäller. Om du betalar med Swish skriv ditt namn plus Vega som meddelande. Övriga betalningar ex. för fika görs alltid i separat Swish.

Förtydligande kring färger. Lotta färgerna (själva eller låt tävlingsledningen göra det). Vill man få lottat färgerna så fort matchen blivit kalenderlagd säger man det till tävlingsledningen, så lottar tävlingsledningen färgerna direkt. Är båda spelarna överens innan partiet är det ok att spela med förutbestämda färger.

Förtydligande kring särskiljning i totalligan. Om två spelare hamnar på samma poäng i totalligan särskiljs dessa i första hand genom att se vem som har högst datorberäknad Elo-prestationsranking. Detta över samtliga hans eller hennes spelade partier i tävlingen. Elotalen för september 2018 används vid räkning.

Vegaligan 2018 resultat

Vladislav Beliaev – Claes Fransson 0-1 (20180606)

Vladislav Beliaev – Oleg Shchetinin 0-1 (20180613)

Vladislav Beliaev – Anders Svensson 0-1 (20180615)

Anders Svensson – Oleg Shchetinin 1-0 (20180620)

Andreas Granath – Vladislav Beliaev 1-0 (20180702)

Oleg Shchetinin – Claes Fransson 1-0 (20180706)

Claes Fransson – Oleg Shchetinin 0-1 (20180714)

Christer Thörnqvist – Vladislav Beliaev (20180717 – inställd p.g.a. sjukdom)

Oleg Shchetinin – Vladislav Beliaev 1-0 (20180719)

Claes Fransson – Andreas Granath 0-1 (20180729) (rankingbokförs aug. r7.)

Oleg Shchetinin – Svante Norlander 1-0 (20180829) (rankingbokförs sep. r10.)

Vladislav Beliaev – Svante Norlander (20180830 – inställd, fullbokad lokal)

Svante Norlander – Oleg Shchetinin (20180905 – inställd)

Claes Fransson – Jaspal Patil ½-½ (20180908)

Vladislav Beliaev – Andreas Granath 0-1 (20180912)

Claes Fransson – Vladislav Beliaev 0-1 (20180916)

Andreas Granath – Oleg Shchetinin 1-0 (20180920)

Christian Thomasson – Vladislav Beliaev 0-1 (20180923)

 

Vegaligan 2018 (färdispelad) slutställning)

 

Vegaligan 2017 (färdigspelad) slutställning