Vegaligan

Vegaligan 2018 spelare

Namn Rat.(E) Klubb Söker spela Spelas Dom.

Ovan hittar man en lista över spelare som vill spela partier i Vegaligan 2018. Vill man höra efter om det går att möta spelare på listan kontakta tävlingsledningen (vega@ssmanhem.se eller 031 -244745); gör samma om du själv vill upp på listan. Att skriva upp sig på listan eller att höra efter kring om det går att möta någon som står på listan innebär inte att man förbinder sig till att spela. Det är först när båda spelarna och tävlingsledningen är med på och har bokat in en match som man förbundit sig att spela densamma.

Meddelanden

2018-03-29 Vegaligans Inbjudan färdigställs: Inbjudan Vegaligan 2018 och Vegaligan sidan på ssmanhem.se uppdateras.

2018-03-29 Meddelanden från förra året borttages. Följande förtydliganden, som till största delen liknar förra årets, gäller för 2018 års tävling:

Information om intresselistan: Elotal anges i första hand annars Lask (L). Domare: ME (Mats Eriksson), HBT (Harald Berggren Torell), CRN (Claes R. Nilsheden). Vill man stå anonymt på spel-intresselistan kan man istället för namn få skrivet sitt rankingtal avrundat till närmaste femtiotal (exempel: Spelare ≈2100 istället för Harald Berggren 2121).

Förtydligande kring partiavgift. Avgift 20kr per parti gäller för medlemmar i Manhem (även om de är huvudregistrerade i annan klubb). Icke Manhemiter erlägger 40kr per parti. Kontant betalning innan parti eller Swishbetalning till 0729715936 (Jonas Bengtsson – skattmästare Manhem) gäller. Om du betalar med Swish skriv ditt namn plus Vega som meddelande. Övriga betalningar ex. för fika görs alltid i separat Swish.

Förtydligande kring färger. Lotta färgerna (själva eller låt tävlingsledningen göra det). Vill man få lottat färgerna så fort matchen blivit kalenderlagd säger man det till tävlingsledningen, så lottar tävlingsledningen färgerna direkt. Är båda spelarna överens innan partiet är det ok att spela med förutbestämda färger.

Förtydligande kring särskiljning i totalligan. Om två spelare hamnar på samma poäng i totalligan särskiljs dessa i första hand genom att se vem som har högst datorberäknad Elo-prestationsranking. Detta över samtliga hans eller hennes spelade partier i tävlingen. Elotalen för september 2018 används vid räkning.

 

Vegaligan 2018 resultat

Tävling ej börjat.

Vegaligan 2018 ställning

Kommer efter månadsskiftet juni/juli.