Vegaligan

Vegaligan 2019 spelare

Namn Rat.(E) Klubb Söker spela Spelar Dom.

Ovan hittar man en lista över spelare som vill spela partier i Vegaligan 2019. Hör med tävlingsledningen vega@ssmanhem.se för kontaktuppgifter. Att skriva upp sig på listan eller att höra efter kring om det går att möta någon som står på listan innebär inte att man förbinder sig till att spela. Det är först när båda spelarna och tävlingsledningen är med på och har bokat in en match som man förbundit sig att spela densamma.

Klubbar: SSM = SS Manhem, LSS = Lundby Schacksällskap, SKP = Schackklubben Proletären, SKK = Schackklubben Kamraterna, TSK = Tibro SK, YSS = Ystads SS

Meddelanden

2019-08-27 Slutställning för Vegaligan 2019 är ihopräknad och kan ses här. Grattis till Oleg som lyckades vinna för tredje året! Prisutdelning vid Manhems årsmöte.

2019-07-03 Vegaligan har gått in i juli spelmånad och det innebär att man kan spela rond 4-6.

2019-06-10 Korrigerade två detaljfel i inbjudan. I rubriken stod att Vegaligan gick 1 juni – 28 augusti (rättat till 27 augusti). I texten stod att man som mest kan ta 12 poäng. Det var förra året. Max för i år är 9 poäng (rättat).

2019-06-02 Meddelanden från förra året tas bort. Inbjudan 2019 läggs upp. Spelarlista för 2019 års tävling skapas.

2019-06-02 Följande regelförtydliganden m.m. gäller för 2019 års Vegaligan:

Ranking-tillgodoräkning sker först på septemberlistan och alltså inte månadsvis. Detta skiljer sig från tidigare år.

Information om intresselistan: Elotal anges i första hand annars Lask (L). Domare: ME (Mats Eriksson), HBT (Harald Berggren Torell), CRN (Claes R. Nilsheden). Vill man stå anonymt på spel-intresselistan kan man istället för namn få skrivet sitt rankingtal avrundat till närmaste femtiotal (exempel: Spelare ≈2100 istället för Harald Berggren 2121).

Förtydligande kring partiavgift. Avgift 20kr per parti gäller för samtliga. Kontant betalning innan parti, Swishbetalning till 072 971 59 36 (Jonas Bengtsson – skattmästare Manhem) eller plusgiro 42 28 22 – 7 gäller. Om du betalar med Swish skriv ditt namn plus Vega som meddelande. Övriga betalningar ex. för fika görs alltid i separat Swish.

Förtydligande kring färger. Lotta färgerna (själva eller låt tävlingsledningen göra det). Vill man få lottat färgerna så fort matchen blivit kalenderlagd säger man det till tävlingsledningen, så lottar tävlingsledningen färgerna direkt. Är båda spelarna överens innan partiet är det ok att spela med förutbestämda färger.

Förtydligande kring särskiljning i totalligan. Om två spelare hamnar på samma poäng i totalligan särskiljs dessa i första hand genom att se vem som har högst datorberäknad Elo-prestationsranking. Detta över samtliga hans eller hennes spelade partier i tävlingen. Elotalen för augusti 2019 används vid räkning.

Vegaligan 2019 (färdigspelad) slutställning


Slutställningen på Chess-results

Partier:

Claes Fransson – Roland Häll 1-0 (20190623)

Vladislav Beliaev – Andreas Granath 0-1 (20190624)

Vladislav Beliaev – Oleg Shchetinin 0-1 (20190625)

Oleg Shchetinin – Claes Fransson 1-0 (20190626)

Svante Norlander – Oleg Shchetinin 0-1 (20190627)

Claes Fransson – Oscar Olsson 0-1 (20190629)

Andreas Granath – Vladislav Beliaev 1-0 (20190702)

Oleg Shchetinin – Vladislav Beliaev 1-0 (20190704)

Håkan Lane – Andreas Granath 1-0 (20190714)

Håkan Lane – Oleg Shchetinin 1-0 (20190715)

Oscar Olsson – Oleg Shchetinin 0-1 (20190716)

Christer Thörnqvist – Oscar Olsson 1-0 (20190719)

Svante Norlander – Roland Häll 1-0 (20190722)

Oleg Shchetinin – Håkan Lane 0-1 (20190802)

Håkan Lane – Svante Norlander 1-0 (20190804)

Vladislav Beliaev – Oscar Olsson 0-1 (20190820)

Vladislav Beliaev – Claes Fransson 0-1 (20190822)

Vegaligan 2018 (färdigspelad) slutställning

Vegaligan 2017 (färdigspelad) slutställning