Efterauktion

Det är nu möjligt att köpa de böcker som inte blev sålda vid den senaste schackboksauktionen. Priset är startpriset + 15% + porto.

Vilka böcker som finns tillgängliga kan du se på auktionens hemsida: http://www.chessbookauction.se

Skicka e-post till bokauktion@ssmanhem.se med namnen på de titlar som du vill köpa. Det här erbjudandet gäller tills den 15 april klockan 18.00.