Viktigt årsmöte i Manhem i morgon tisdag den 20 september

Som bekant sedan tidigare (kallelse i Nafset 82 den 8 augusti) håller Manhem årsmöte i morgon tisdag den 20 september med början kl. 19.00. På dagordningen står att styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året redovisas och att bokslutet för året fastställs. Författaren till dessa rader avgår som ordförande efter 25 år för att fokusera på ungdomsarbetet och samtidigt blir det förstås nyval av styrelsens åtta ledamöter och två suppleanter.

Medlemsavgifterna för det kommande året kommer att bestämmas av de församlade medlemmarna och här kan nämnas att den avgående styrelsen föreslår en liten höjning.

Väl mött!