Verksamhetsberättelse SS Manhem verksamhetsåret 2015/2016

Verksamhetsberättelse är nu färdig och kan hittas precis nedan.

ss-manhem-verksamhetsberattelse-2015-2016

(2.0) Korrad version. Inlagd 20160924.

Normalt, mycket på grund av mängden insatt information och hur den tagits från flera olika källor, finnes nästan alltid någon typ av mindre fel i berättelsen. Hittas sådana kan mail skickas till ssmanhem@telia.com med beskrivning av felet.

En fysisk kopia med styrelseledamöternas underskrifter kommer att produceras i början av oktober. Det är alltså bra om eventuella synpunkter på saker i verksamhetsberättelsen inkommer inom ett par veckor.

 

Allt gott. / Harald