Rättelse KM

I inbjudan till KM har tryckfelsnisse insmugit sig angående senaste anmälningsdag till KM- och Kandidatgruppen .

Rätt skall vara

Sista anmälningsdag för kvalificerade spelare till KM och Kandidatgruppen skall vara måndagen den 26 september klockan 18:00 och inget annat. För öppna och lilla grupperna gäller som vanligt anmälan senast vid rondstart.