Sommarschacket Etapp 1-16 samt Totalställning & Rankingligor

Totalställningen i sommarschacket efter 16 ronder samt ställningen i rankingligorna kan utläsas i följande Excel-Dokument:

Sommarschacket 2016 – ligor r16  (= Slutställningen sommarschacket 2016)

(För att komma till ratingligorna tryck på rutor med namn ratingliga under totalligesammanställningen)

Resultat från de olika etapperna läggs ut här nedan i PDF form:

Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3     Etapp 4

Etapp 5     Etapp 6     Etapp 7    Etapp 8

Etapp 9     Etapp 10   Etapp 11  Etapp 12

Etapp 13   Etapp 14

Etapp 15 (korr)   Etapp 16

Notera:

1. Priserna. 1.) 400kr 2.) 200kr 3.) 100kr samt i rankingligorna 150kr till rankingligevinnaren. Om priset ej kunde hämtas vid prisutdelning 20160822 kontakta undertecknad (Harald) för utdelning i efterskott.

2. Att alla rankingtal i totalligan och etapptabellerna är maj-rankingtal.

3. Att det talet som står i både sammanställning och tabeller är Blixt-Elo. Om inte sådant innehades den 1/5 anges Snabb-Elo talet, Elo talet, Lask talet och till slut ett förmodat Lask tal; i den ordningen.

4.  Att slutställning i totalligan baseras på deltagarnas poäng från deras 12 bästa deltävlingar. Uppemot 4 resultat (de sämsta resultaten) är alltså inte relevanta för en del av tävlandena.

Sommarschacket Etapp 15 – Fel i etapptabellen

Efter avslutad etapp 15 av Sommarschacket den 15/8 skedde prisutdelning. Då turneringstabellen till följd av den dubbelrondiga spelformen var ovanligt full av diverse mer eller mindre tydligt skrivna resultat gjordes innan prisutdelning en överskrift av den ursprungliga turneringstabellen (Etapp 15 ursprunglig tabell) till en gjord i datormaskin. Det var den datorskrivna listan som låg till grunden för prisutdelningen.

Vad som skulle visa sig bli ett allvarligt fel gjordes när listan skrevs över till datortabell. En siffra skrevs in fel varvid ett resultat gavs som ½-0. Korrekt resultat är 1-0 och spelaren som fick en halva för lite är Leif Lindén. Med det rätta resultatet hade Leif kommit på 11 poäng och fått spela särspel med Mats Harrén om förstaplatsen. Istället fick han som det blev 10½ poäng och ett särspel om andraplatsen mot Anders Sjölander.

Korrigeringar kommer ske till följd av misstaget. Etapptabellen rättas och kommer visa plats 1-2 Mats Harrén & Leif Lindén (11p) samt plats 3 Anders Sjölander (10½).  Viktigt att notera är dock att alla prispengar som delades för etappen behålles av spelarna per så som utdelades. I den sammanlagda tabellen kommer Mats Harrén och Leif Lindén få dela på de 27 (15+12) poängen för platserna 1+2. Båda får därmed 13,5 poäng för etappen (avrundat neråt men ifall någon av spelarna hamnar på samma poäng som någon annan spelare utom varandra kommer de räknas ha bäst särskiljning). Anders Sjölanders poäng för etappen blir 10 (istället för 12). I rankingliga 1 korrigeras poängen till Leif Lindén 7 och Anders Sjölander 5.

Med schackhälsningar. // Harald Berggren – Tävlingsledare Sommarschacket 2016