Vårmästerskapet har startat

Året vårmästerskap har startat med 64 startande. Vi spelar i år med tre grupper. 38 spelare i öppna gruppen vars segrare erhåller en plats i höstens kandidatgrupp. Öppna gruppen är dessutom ELO-registrerad. I lilla gruppen startade 20 deltagare där de två bästa får spela i hösten öppna grupp. Bondegruppen som är den svagaste och arrangeras om sex eller fler anmäler sig. I år blev det sex stycken som möts dubbelrondigt. Observera att bondegruppen inte ratingbokförs.