Individuella DM har startat.

Årets individuella DM har startat med 28 deltagare. Från våran klubb medverkar; Hatim al Hadarani, Harald Berggren Torell, Jessica Bengtsson, Henrik Axelsson, Matthias Kardell, Rickard Dave, Georg Lappas*,  Louise Segerfelt, Marcus Freed, Gustav Törngren* samt Alexander Moberg.

Resultat rond 1

Ari Ziegler – Markus Freed, 1 – 0,Hatim al Hadarani – Love Troberg Eskola     1 – 0, Harald Berggren Torell – Tryggvi Ottarsson 1 – 0, Jessica Bengtsson – Claes Fransson 1 – 0, Henrik Axelsson –  Alexander Moberg 1 – 0, Mathias Kardell –   Martin Bjureblad remis, Jonas Nyström –  Gustav Törngren remis, Rickard Dave – Magnus Wassén 1 – 0, Giorgios Lappas* – Jona Malm 1 – 0 samt Louise Segerfelt – Kai Koniarski 1 – 0

* Huvudregistrerade andra klubbar i Göteborg

Övriga resultat hittar du Individuella DM 2015 – deltagare