Nordstan, dag 2: Joel Åkesson spelade blint mot utmanare

Den andra av fyra schackdagar på Nordstadstorget i Manhems regi  såg Joel Åkesson spela blint mot hågade utmanare ur allmänheten. Joel var försedd med ögonbindel och satt dessutom med ryggen mot storbrädet, där partierna utspelade sig. Vår blindmästare kunde dra sig tillbaka med bibehållet renommé efter att ha vunnit samtliga partier.

På lördagen kommer två huvudaktiviteter att genomföras. Ungdomstävlingen Nordstadsraketen börjar klockan 10.00 med spel i tre åldersklasser och vid middagstid är det dags för årets Mästarmöte där vår nykorade klubbmästare Jonas Bengtsson tar sig an klubbens påläggskalv Harald Berggren Torell. Matchen spelas med klocka över två tjugofemminuterspartier på storbrädet . Det är bäddat för spänning!