Johan Hultin vann Manhems IM-turnering och tog IM-inteckning

Hemmahoppet Johan Hultin svarade för en strålande insats och vann Manhems IM-turnering på 6½ poäng före IM Patrick Zelbel, Tyskland, och Jens-Ove Fries Nielsen, Danmark, båda på 6 poäng. Dessutom tog Johan sin tredje IM-inteckning och behöver nu (endast) förbättra sitt Elotal till över 2400 för att titeln skall vara i hamn. Manhem gratulerar!

Övriga resultat framgår av turneringstabellen.