Manhems IM-turnering, rond 5: Hultin leder med en poäng

IM Patrick Zelbel 1 – 0
IM Jens-Ove Fries-Nielsen
FM Linus Johansson remis
FM Jacob Carstensen
Harald Berggren Torell remis
Johan Hultin
Tom Rydström 0 – 1
Rahul Kumar
FM Jonathan Westerberg remis
IM Ari Ziegler


I rond nummer 5 råkade Johan Hultin ut för sin första poängförlust i skepnad av en remi med Harald Berggren Torell.
Han leder fortfarande med en hel poäng före Patrick Zelbel, som skördade en seger mot Jens-Ove Fries-Nielsen, och Jacob Carstensen. Rahul Kumar spurtar frenetiskt och har tagit tre raka vinster den senaste tiden.

Jens-Ove Fries-Nielsen försvarade sig med Nimzoindiskt mot Patrick Zelbel. Efter att dansken hade rockerat långt var Zelbel inte sen att offra bonden och på så sätt öppna mot svarts nyuppspikade kungsställning. Fries-Nielsen strävade sin vana trogen efter motspel och kunde slå in mot vits kungsställning längs diagonalen mot f2, vilket dock skedde till priset av att damen som backade upp löparen hamnade i bryderi när den hotades. Hellre än att låta löparen gå förlorad valde Fries-Nielsen att släppa damen. Detta löste dock inte problemen med c-linjen och efter ett vitt kvalitetsoffer mot c6 hissade Fries-Nielsen vit flagg. 1 – 0 till Zelbel.

Tom Rydström spelade 1. e4 mot Rahul Kumar, som ställde upp sig försiktigt med d6, Sf6 och Sbd7 med en philidorartad uppställning, dock utan vitt Sf3. Vit rockerade långt och via framstöten h7-h5 kunde Kumar öppna h-linjen, som blev en front för tryck mot vits bönder på kungsflygeln. Rydström försvarade dessa så gott han kunde, men i längden var bönderna alltför framskjutna för att bekvämt kunna understödjas. Efter fyrtiodragsstrecket förvärrades Rydströms problem genom att tornen fick ont om fält och med pjäs under kapitulerade han. 0 – 1 till Kumar.

Ledande Johan Hultin spelade Sicilianskt mot klubbkamraten Harald Berggren Torell, som ställde upp sig slutet. Johan stötte i centrum med d6-d5 och via pjäsavbyten uppkom en centrumställning med vit d4 mot svart d5. Ett dambyte på e5 löste upp denna ställning och gav Johan en merbonde som dock Harald kunde ta tillbaka på kungsflygeln omgående. Med lika material i torn med löpare koncentrerades spelarnas uppmärksamhet mot d-linjen, där Johan hade en fribonde. Uppgifter partiet talade om att fördel fanns någonstans, men i verkigheten lyckades Harald blockera och kringränna bonden. Remi.

Linus Johansson spelade Damgambit mot Jacob Cartensen, som kontrade med Slaviskt.. Carstensen spelade snabbt det befriande e7-e5  Livligt spel uppstod kring en spikad springare just på fältet e5, men via en del finurligheter löste spänningen upp sig. Kort rockad från vit och lång från svart garanterade fortsatt händelserikt spel. Dansken öppnade  linjer mot den vita kungen och gav sedan också kvalitet för att skapa kungsangrepp med dam och springare. En munter slagväxling uppstod som till sist mynnade ut i slutspel med dam och torn med en merbonde för Johansson. Troligen bedömde båda spelarna ställningen som balanserad, ty de enades om remi.

Jonathan Westerberg spelade Engelskt mot Ari Ziegler, som bemötte öppningsvalet med någon sorts dubbelfianchetto. B-linjen öppnades, men Westerberg korkade igen den med en springare. På andra sidan av brädet expanderade Ziegler med g6-g5, vilket  ledde till att h-linjen öppnades genom ett vitt h3-h4. Den linjen använde Ziegler till att offra en kvalitet på h2, följt av en avdragare på långa diagonalen. Det var dock inte enkelt att få fram fler pjäser i angreppsposition för göteborgaren, utan det blev i stället Westerberg som släppte fri sin springare från b5 och iscensatte ett angrepp mot fältet och bonden f7. Det gav Ziegler tillfälle att låta dam och torn tränga in och angripa vits kung längs första raden. Ställd inför hotet att bli jagad ut på brädet med kungen valde Westerberg att offra kvalitet för remischackar. Remi i ett händelserikt parti.

Efter 5 ronder leder Johan Hultin på 4 poäng före FM Jacob Carstensen och IM Jens-Ove Fries Nielsen på 3, IM Patrick Zelbel på 2½, FM Linus Johansson och Rahul Kumar på 2 poäng, Tom Rydström på 1½, IM Ari Ziegler, 1 poäng samt FM Jonathan Westerberg och Harald Berggren Torell ½ poäng

Partierna från rond 5 av stormästarturneringen och IM-turneringen hittar du här.