Manhemiter på SM-läger

Vid SM ordnades som vanligt våra ungdomars deltagande i lägerform med gemensamt boende och logi. Sju ungdomar ledsagades av undertecknad och den icke oävne Mats Welin, som alltså mäktade med såväl egen mästarklassvinst som schackligt ledarskap för det uppväxande släktet. Imponerande!

Vår trupps storstjärna var förstås Harald Berggren Torell (se separat artikel), men övriga ungdomar visade också framfötterna enligt följande:

Junior-SM: 4. Harald Berggren Torell 5½ (av 9), 9. Jessica Bengtsson 2 (10 delt.); Kadett-SM: 10. Filip Johansson 5½ (av 9), 24. Ossian Jansson 4, 27. Wilhelm Xi Liadal 4, 31. Olof Sanchez 3½ (37 delt.); Minior-SM: 34. Love Troberg Eskola 3½, 39. Johanna Nabbing 3 (43 delt.);

Resultatlistor finns här (klicka på aktuell klass).

Under SM genomförde också ett SM-tips, där de på ytan med minst förhandskunskap överraskade genom de största framgångarna…

SM-tipset: Love Troberg Eskola 20, Wilhelm Xi Liadal och Harald Berggren Torell 16, Mats Eriksson och Mats Welin 15, Ossian Jansson 14, Johanna Nabbing 12, Olof Sanchez 10 och Elliot Ekblad 9 rätt.