Manhems schackvecka närmar sig!

Den 9-16 augusti genomförs Manhems schackvecka med ett flertal arrangemang. Huvudnumren är den stormästarturnering och den IM-turnering som arrangeras med början den 10 augusti. Startfälten är klara och innehåller följande spelare i ratingordning.

Stormästarturneringen:


  1. GM Eduardas Rozentalis

2619 Litauen
  2. GM Emanuel Berg 2539 Sverige
  3. GM Tiger Hillarp Persson 2528 Sverige
  4. IM Erik Blomqvist 2483 Sverige
  5. IM Axel Smith 2461 Sverige
  6. IM Victor Nithander 2455 Sverige
  7. IM Torstein Bae 2453 Norge
  8. IM Daniel Semcesen  2447 Sverige
  9. IM John Paul Wallace 2394 Australien
10. IM Jasmin Bejtovic 2392 Bosnien och Hercegovina

     IM- turneringen:

    

  1. FM Jonathan Westerberg

2410 Sverige
  2. IM Patrick Zelbel 2385 Tyskland
  3. IM Jens-Ove Fries-Nielsen 2381 Danmark
  4. FM Linus Johansson 2347 Sverige
  5. FM Benjamin Arvola 2347 Norge
  6. IM Ari Ziegler 2346 Sverige
  7. Johan Hultin 2287 Sverige
  8. Rahul Kumar 2172 Indien
  9. Tom Rydström 2172 Sverige
10. Harald Berggren Torell 2100 Sverige


Titelnormerna kommer att baseras på Elo-talen per den 1 augusti. Normen för stormästarinteckning i stormästarturneringen ligger preliminärt på 6 poäng. Normen för IM-inteckning i IM-turneringen ligger preliminärt på 6½ poäng.

Lottningen kommer att göras den 9 augusti för stormästarturneringen och den 2 augusti för IM-turneringen. Den kommer därefter att visas på SS Manhems hemsida www.ssmanhem.se. Under tävlingen kommer samtliga partier att direktsändas under adressen  https://www.ssmanhem.se/live/SchackveckanLive.htm.
Spelplatsen är förstås Göteborgs Schackcentrum, d.v.s. klubblokalen.
Utöver titelturneringarna är SS Manhems Schackvecka 2013 en vecka fylld med allehanda schacktävlingar! För den spelsugne schackspelaren erbjuds tre ytterligare arrangemang:

·       Helgturneringen Ebbe Cup XXVIII den 9-11 augusti, som är öppen för alla spelare, unga som gamla. Anmälan kan göras på https://www.ssmanhem.se/ebbecup/anmalan.php.

·       Veteranturneringen Arne Berggrens minne den 12-16 augusti, som är öppen för spelare födda 1952 eller tidigare. Anmälan kan göras på
    https://www.ssmanhem.se/arneberggren/anmalan.php.

·       Blixtturneringen Sommarschacket måndagen den 12 augusti kl. 18.30. Anmälan vid start.
För mer information, kontakta SS Manhem via telefon 031 – 24 47 45 eller e-post info@ssmanhem.se. Gå gärna också in på SS Manhems hemsida www.ssmanhem.se. Alla intresserade hälsas varmt välkomna att deltaga eller att komma och se spelet på plats.