Fina insatser i SM:s folkgrupper

Ett flertal manhemiter fanns på plats i SM:s folkgrupper med spel i mestadels åttamannagrupper under en vecka. De som speciellt utmärkte sig genom uppflyttning till högre klass var nye medlemmen Mathias Kardell (seger i klass I) och Roland Sobenius (seger i klass IV), men över huvud taget svarade de våra för flera fina placeringar även om det nu inte räckte för avancemang den här gången.

SM-tävlingarna avslutas numera med de s.k. helgturneringarna om fem ronder från fredag kväll till söndag kväll. För de flesta innebär detta en extra spelmöjlighet efter SM-veckan.

Veteran allmän: 8. Sven Degerfeldt 4½ (av 7), 11. Sören Svensson 4½ (64 delt.); Mästare: 1. Mats Welin 7½ (uppfl.), 5. Philip Landgren 5½, 10. Anders Wengholm 5½, 25. Anders Pettersson 4 (38 delt.): Klass I, grupp 1;1. Mathias Kardell 4½ (av 6, uppfl.; 7 delt.); grupp 2: 2. Mats Eriksson 5 (av 7); grupp 3: 4. Stefan Lisander 4; grupp 4: 3. Johan Björkeroth 4; grupp 5: 7. Philip Aldebert 3, Klass II, grupp 3: 8. Bo-Göran Mellbin 2 (nedfl.) 4, grupp 6: 2. Georgios Lappas 4, 4. Patrik Abrahamsson 4, Klass III, grupp 1: 2. Håkan Warston 4½; grupp 3: Elliot Ekblad 4½, grupp 4: 5. Johan Granholm 3½; grupp 5: 3. Anders Svensson 5; grupp 6: 8. Sam Friberg ½ (nedfl.); grupp 7: 4. Kjell Kalén 4; grupp 10: 3. Svante Norlander 4, 8. Claes Brauer 2½ (nedfl.); Klass IV, grupp 2: 1. Roland Sobenius 5 (uppfl.).

Helgturneringarna; grupp W2: 10. Sören Svensson 2 (av 5; 12 delt.); grupp W4: 1. Sven Degerfeldt 4 (12 delt.); grupp W6: 11. Svante Norlander 1½ (12 delt.); grupp W10: 9. Claes Fransson 2 (12 delt.).

Resultatlistor finns här (klicka på aktuell klass och grupp).