Fem manhemiter i Blixt-SM

På torsdagen i SM-veckan spelades det återupplivade Blixt-SM. Den tävlingens traditionella placering har varit efter två veckors SM-spel, men i samband med att SM stympades vid övergången till ett enveckas SM var Blixt-SM en programpunkt som fick stryka på foten. Att tävlingens come back var efterlängtad visas av att över hundra spelare ställde upp till förmiddagsspel vid den ovana tidpunkten.

Blixt-SM spelades med betänketiden tre minuter för hela partiet och med två sekunders tidstillägg per drag, en betänketid som fick utgöra inspiration för Sommarschackets hittillsvarande etapper efter SM.

Fem manhemiter fanns på plats till egen förnöjelse, dock utan de verkligt framskjutna placeringarna. Men det kommer!

Resultat: 41. Anders Wengholm 5 (av 9), 53. Johan Björkeroth 4½, 57. Filip Johansson 4½, 93. Johan Granholm 3, 109. Svante Norlander 1 (114 delt.).

Fullständiga resultat hittar du här.