Avhjälpt(?) problem med hemsidan

Den hängivne läsaren av denna hemsida har måhända noterat att uppdateringarna har varit ganska glesa den gångna månaden. Det har dess värre varit svårt att få igenom uppdateringar av tekniska skäl. Vid nya försök under gårdagen lossnade det dock och ett större antal nyheter kunde då publiceras. Låt oss hoppas att det fortsättningsvis flyter på i god ordning; det finns ingen planläggning att lägga ut nyheter i block om en månad i taget även om det i och för sig skulle göra arbetet mer förutsägbart…