Ny i Schacket rekryterade nio nya manhemiter under hösten!

Under hösten genomfördes en ny omgång av Ny i Schacket under Patrik Abrahamssons kunniga ledning. Omfattningen var ungefär den vanliga: nio man mönstrade på som medlemmar, varav åtta slutförde kursen oh startade i klubbmästerskapet. Ett ytterligare litet bortfall skedde under den tuffa KM-sträckan, men sex man lyckades också slutföra denna: Martin Edvall, Rune Fredriksson, Magnus Mennborg, Per-Olof Rehnquist, Arvid Ringqvist och Fredrik Stenfors är namnen på dessa nya manhemiter, som återfinns på ratinglistan per den 1 januari. Välkomna!