Stormästarturneringen 8: Eduardas Rozentalis övertar ledningen

IM Jasmin Bejtovic
0 – 1 GM Hans Tikkanen
Mats Welin
0 – 1 GM Eduardas Rozentalis
IM Thomas Henrichs
0 – 1 GM Tomi Nybäck
GM Emanuel Berg
1 – 0 IM Victor Nithander
IM Daniel Semcesen
1 – 0 Anton Frisk Kockum

Som det gamla ordstävet lyder: underskatta aldrig en stormästare! Den åttonde ronden artade sig till en klang- och jubelföreställning för stormästarskrået, vars medlemmar drog in fyra poäng av fyra! Baksidan av den medaljen är att chanserna till titelinteckningar i tävlingen, som för ett par ronder såg så ljusa ut, verkar smälta bort som en klick smör i stormästarnas heta stekpanna. Chanserna för Thomas Henrichs och Victor Nithander är borta och efter två raka förluster är inte ens tidigare ledaren Anton Frisk Kockum på den säkra sidan.

Nimzoindiskt blev spelöppningen mellan Daniel Semcesen och Anton Frisk Kockum med den senare bakom de svarta pjäserna. Centrum formade sig låst till en vit bondekil med d5 som spjutspets, omgiven av svarta bönder. Damflygeln förblev orörd under partiet och Semcesen koncentrerade sig på en bondeoffensiv på andra sidan med kungen i en sorts fältherreroll närmast bakom. Frisk Kockum sökte stäcka angreppsplanerna genom att själv spela g7-g5 framför sin kung, men bonden blev svag och vit kunde dubblera på h-linjen mot bonden h6, som föll. Svart sökte spärra vits angreppsväg genom ett springarblock på g5 och h7, men Semcesen kunde dyrka upp låset genom ett skenoffer av springaren på försvarsbonden f6. Ganska snart återfick vit det offrade materialet med övergång i ett löparslutspel med två merbönder och vinsten var en formsak.

Eduardas Rozentalis spelade Jugoslaviskt mot Mats Welin, vars tidigt utvecklade löpare g5  kördes bort två steg av svarts kungsflygelbönder. Båda parterna rockerade långt och litauern arbetade vidare på kungsflygeln med fortsatta trakasserier av vits löpare. Svarts bönder bröt upp kungsflygeln och för att freda sig gav Mats en kvalitet. Ställningen öppnades vidare och vit lät sin kung ta skydd på a3, vilket visade sig vara en farlig plats när Rozentalis hittade vägen in med sin dam till c1 och damen blev också den vita monarkens bane på b5.

Också mellan Emanuel Berg och Victor Nithander blev öppningen Jugoslaviskt. Berg rockerade långt medan Victor lämnade kvar kungen i centrum och sökte angrepp på damflygellinjerna. Därav blev dock intet, utan damerna byttes i ett tidigt skede av fientligheterna, varpå Berg kunde ta över spelet på damflygeln, där Victor ståtade med bondesvagheter på a7 och c6. Att både skaffa undan kungen och behålla bondejämvikten blev en övermäktig uppgift för svart, som i stället satsade på sin fria d-bonde, hans hopp om motspel för att motverka vits förbundna a och b. Det blev också så att svart fick en hel del motspel, inte genom d-bondens farlighet i och för sig, men tackvare svarts torn som kom in och röjde av vits kungsflygel. Slutänden fick dock Berg fart på sin a-bonde, som snabb som vessla pilade ned mot förvandlingsfältet. Svarts torn måste avbryta vad det höll på med för att återvända hem och behärska åttonde raden, men när vits b-bonde anslöt sig till sin kompis stod tornet maktlöst. 1 – 0.

Thomas Henrichs, med vittring på den avgörande stormästarinteckningen, spelade Spanskt mot Tomi Nybäck, som överraskade med Jänischgambit. Som spelet löpte utvecklade sig båda parter lugnt och det blev till en början ingen riktig gambit, men efter ett femtontal drag tog vit tillfället i akt att hösta in en svart bondesvaghet, medan svart utvecklade sitt löparpar som tillsammans med ett starkt bondepari centrum gav en del spel för minusbonden. Strax därefter tog Henrichs tillfället att offra kvalitet för den ena av svarts centrumbönder, vilket gav två bönder för kvaliteten. Svart fick dock stopp på vits bönder som aldrig hann utveckla sig till något verkligt farligt. Bönderna byttes ned så att tre mot två återstod på kungsflygeln, men det var snarast vits pjäser som hade svårt att finna  fotfäste. När en vit springare blev fångad vid bakkanten gav tysken slaget förlorat.

Jasmin Bejtovic spelade Damgambit mot Hans Tikkanen och fick Slaviskt emot sig. Via den ganska slutna uppställningen följde dambyte på b3 som till efterskörd gav en bondesvaghet som Bejtovic snart erövrade. Damflygeln låstes och vit sökte spel på kungsflygeln och sin halvöppna g-linje. Tikkanen höll liv spelet genom att själv stöta med g7-g5 och efter en del bondebyten på den sidan var man inne i ett löparslutspel med bibehållen merbonde för svart. Svart lyckades byta sin a-bonde mot vits g-bonde och förenklade därmed till ett spel där merbonden var en fribonde på f-linjen. Med aktiv kung det vita motståndet ganska lätt  kämpas ned vid det laget.

Ställningen efter åtta ronder: Eduardas Rozentalis 5½, Emanuel Berg och Thomas Henrichs 5, Tomi Nybäck och Hans Tikkanen 4½, Anton Frisk Kockum och Daniel Semcesen 4, Victor Nithander 3½, Jasmin Bejtovic 2½ samt Mats Welin 1½ poäng.

Turneringstabell för stormästarturneringen hittar du här.
Partierna från stormästarturneringen och Elo-turneringen hittar du här.