Göteborgs Schackförbund hade vårmöte

På måndagen hade Göteborgs Schackförbund vårmöte. Vid det ajournerade årsmötet i vintras valdes Christer Thörnkvist, SK Kamraterna, till ny ordförande och detta var sålunda första gången han höll i representantskapets klubba.

På dagordningen stod förstås handlingarna till sommarens kongress i samband med SM-tävlingarna i Falun, där Göteborgs ställningstaganden diskuterades. Man kan notera att Centralstyrelsen än en gång föreslår höjda registreringsavgifter för landets seniorer. Göteborgs SF är klämt mellan två sköldar. Den ena består av de ständigt ökande avgifterna till landsförbundet och den andra de höjda hyreskostnader vi har att brottas med.

Ett nytt hyreskontrakt är nu underskrivet mellan Göteborgs Schackförbund och vår hyresvärd. Det innebär en dryg fördubbling av kvadratmeterhyran över en femårsperiod,  kunde styrelsen berätta vid vårmötet. Samtidigt säger vi upp lokalen på Vegagatan 16, d.v.s. vår nedre spellokal, i syfte att nedbringa kostnaderna.

För Manhems del har en principöverenskommelse träffats som går ut på en delning av lokalkostnaden på 50-50 basis mellan vår klubb och förbundet. För Manhem medför detta en kraftig hyreshöjning mot vad vi har haft hittills, men då skall man veta att vår klubb (och GSF) haft en mycket gynnsam lokallösning. Klubbens årsmöte har att ta ställning till den nya situationen i september.