Bortskänkes: bärbar dator?

Vid skolmästerskap i vintras inträffade det olyckliga att Manhems nyanskaffade bärbara dator förolyckades bortom allt hopp om räddning.

Klubbens behov av bärbar dator är 1) att kunna medföra vid skolmästerskap för lottning av desamma och 2) att vara hjälpmedel vid schackliga förberedelser vid resor.

Kan du hjälpa klubben med detta? Vänd dig till kontoret på tel. 24 47 45 eller epost info@ssmanhem.se !