Stormästarturneringen 4: ännu en seger för Emanuel Berg

Den fjärde ronden av stormästarturneringen rymde ännu en vinst av Emanuel Berg, som ännu står utan poängförlust. Även Jon Ludvig Hammer vann och är ensam förföljare en poäng bakom Berg. Manhemiterna hade en motig dag och fick inregistrera var sin förlust.

GM Jon Ludvig Hammer

1 – 0

IM Victor Nithander

GM Sune Berg Hansen

remis

GM Tiger Hillarp Persson

IM Jasmin Bejtovic

remis

IM Axel Smith

IM Daniel Semcesen

1 – 0

FM Magnus Carlhammar

IM Michael Richter

0 – 1

GM Emanuel Berg

Jasmin Bejtovic spelade anti-Sicilianskt med omvänd dragföljd mot Axel Smith, som sprängde bosnierns centrum tidigt. Spelet kom att kretsa kring centrumfälten alltmedan pjäserna byttes av. Efter trettio drag återstod endast olikfärgade löpare och spelarna delade poängen.

Sune Berg Hansen var vit mot Tiger Hillarp Persson och dennes moderna försvar. Många bönder blev kvar på brädet och efter tjugodragsstrecket hade båda spelarna formerat var sin mäktig bondekedja. Belåtna med denna prestation inställde spelarna fientligheterna.

Michael Richter spelade vit i Tarraschvarianten i Franskt mot Emanuel Berg. I den vanlda varianten släpper svart en kvalitet i utbyte mot en rejäl bondefalang i centrum. Richter försökte trycka mot Bergs centrum. Efter trettio drag släppte Berg till synes en av sina viktiga centrumbönder och fick hot mot Richters första rad. När tysken flyttade sin hotade dam till fel ruta kunde svensken med ett infernaliskt drag offrade damen för att upphäva vits kontroll över första raden. Ännu en vinst till Berg!

Victor Nithander spelades svart mot Jon Ludvig Hammer och än en gång blev öppningen kungsindisk. Victor rockerade raskt kort för att därefter rycka fram med sina kungsflygelbönder, medan Hammer lämnade sin kung i centrum. Svart fortsatte med ett kvalitetsoffer som gav en framskjutet placerad häst och strävade efter aktivering av sin dam. Trots att den norska kungen stod i centrum blev det inga farligare hot och när Hammer framtvingade dambyte med svagheter i svarts bondestruktur sträckte manhemiten fram kardan.

Magnus Carlhammar spelade Gammalindiskt mot Daniel Semcesens vita här. Efter en del ställningskrig öppnades de båda centrumlinjerna med fritt spel för svart. Semcesen lyckades dock tränga in på sjunde raden med ett torn och detta i kombination med möjliga springarfält på d6 och a5 gjorde att svarts damflygelbönder hamnade under beskjutning. Spelet förenklades till TS mot TL och med det materialet kom svarts bönder att bli för svaga. Efter 53 drag hissades den vita flaggan i topp.

Ställningen efter fyra ronder: Emanuel Berg 4, Jon Ludvig Hammer 3, Jasmin Bejtovic 2½, Sune Berg Hansen, Axel Smith och Daniel Semcesen 2, Tiger Hillarp Persson och Michaek Richter 1½, Victor Nithander 1 och Magnus Carlhammar på ½ poäng.

Turneringstabell och partier återfinns under länkarna längst upp på sidan. Läs gärna på Lars Grahns sida ”Inte bara schack”, där Kamraternas Matti Svenn kommenterar partiet mellan Michael Richter och Emanuel Berg. Spana gärna in slutfinessen!

Starttiden är 1400 också i morgon onsdag. Följ spelet på plats eller via livesändningen (länk högst upp).