Missa inte Manhems schackboksauktion på söndag!

Vid mitten av 1970-talet hölls den första schackboksauktionen i Manhems regi. Initiativtagarna var Arne Berggren och Håkan Olsén och några år senare tog Sten Jansson över ansvaret. När nu auktion nr. 44 genomförs på söndag är det Stellan Persson som håller i auktionsklubban och här ges manhemiterna både chansen att fynda till det egna biblioteket och att bese historiska böcker med eget öga.

Auktionskatalogen finns sedan ett par veckor i klubblokalen, men den intresserade kan också studera utbudet här.

Väl mött på lördag!