Starkt motstånd i Rilton

Under dagarna före och efter nyår har Rilton-turneringen spelats, Sveriges största öppna turnering tack vare en stor grundplåt i form av fondmedel. I år drabbades den av en del problem genom att turneringen förlorade sin uppskattade spellokal, Mälarsalen. I stället hänvisades man till Stockholms Schackförbunds egen spellokal, de i och för sig förnämliga Stockholms Schacksalonger.

Men en följd av flytten och osäkerheten kring den var att en av de sedvanliga spelgrupperna måste ställas in och nu gick tävlingen i två grupper i stället. Rilton Cup samlade de verkliga storfräsarna, i princip med rating om 2200 eller däröver. I Rilton Elo fick spelare med rating därunder spela och en som tog den chansen var Manhems Gabriel Svorono.

Rankad 68 bland de 82 deltagarna var det givet att Gabriel skulle få ett svårt motstånd och så blev också fallet. Motspelarna hade med ett undantag 1800 eller mer, d.v.s. minst 200 poäng mer än vår man. Trots detta kunde Gabriel skörda 3½ poäng över de nio ronderna, säkert en insats att gå stärkt från.

Resultat, Rilton Elo: 62. Gabriel Svorono 3½ (av 9; 82 delt.).

Fullständiga resultat från Rilton Elo finns här.

Manhems tidigare representationslagspåläggskalv Rauan Sagit, senare avflyttad till Stockholm, spelade med i fingruppen Rilton Cup, men var inte i slag denna gång.

Resultat, Rilton Cup: 34. Rauan Sagit 4½ (70 delt.).

Fullständiga resultat från Rilton Cup finns här.