Manhem inleder nya året i Nordstan

Klubben inleder det nya året med Manhems schackdagar i Nordstan den 4-7 januari.

Vi hoppas att det kommer många för att spela på de bord vi kommer att sätta upp bakom scenen vid Feskarbröderna. Det som planeras är bl.a. veteranschack, simultan och blindschack . Under alla dagar så kommer det att pågå en problemtävling där en matt skall hittas.

Denna schackfest har tidigare år varit välbesökt och förhoppningsvis kommer så att vara fallet detta år också. Detaljprogram är under färdigställande och kommer att visas på hemsidan inom kort.

Kom och besök oss gärna!