Prisutdelningar och nyval av styrelse vid årsmötet

Årsmötet blev i år uppskjutet då bokslutet inte var klart. Det kom nu att hållas den 7 oktober och då på Vegagatan 16. Ett tjugotal manhemiter bevistade mötet.

Ett tjog manhemiter bevistade årsmötet.

Ett tjog manhemiter bevistade årsmötet.

Mötet inleddes med parentation över den under sommaren avlidne manhemiten Gunnar Pihl, medlem sedan 39 år.

Presidiet: Mattias Fredriksson (sekreterare), Mats Eriksson (ordförande) och avgående skattmästaren Claes Brauer.

Presidiet: Mattias Fredriksson (sekreterare), Mats Eriksson (ordförande) och avgående skattmästaren Claes Brauer.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året omfattade 51 sidor och lades fram för mötet. Däri kan man läsa vad som hänt under året och styrelsens uppfattning om året.  Den finns att få vid ditt nästa besök på klubben.

Krokis och Flodis förgyllde såväl Skol-SM  2009 som klubbens verksamhetsberättelse.

Krokis och Flodis förgyllde såväl Skol-SM  2009 som klubbens verksamhetsberättelse.

Valberedningens Rickard Dave kunde lämna förslag till ny styrelse.
 
Valberedningens Rickard Dave kunde lämna förslag till ny styrelse.  

Därefter tog valberedningen i skepnad av Rickard Dave till orda och lämnade sitt förslag till ny styrelse. Efter konstituering vid det påföljande styrelsemötet ser styrelsen ut så här:

·      Mats Eriksson är ordförande, ungdoms- och PR- och rekryteringsansvarig.
·      Claes R. Nilsheden är vice ordförande och klubbtävlingsansvarig.
·      Göran Andersson är skattmästare.
·      Claes Brauer är biträdande skattmästare.
·      Mattias Fredriksson är sekreterare.
·      Ragnar Uhlin är lagtävlingsansvarig.
·      Harald Berggren Torell är vice sekreterare.
·      Johan Granholm är materialförvaltare.
·      Sam Friberg är suppleant och marknadsföringsansvarig.
·      Joel Åkesson är suppleant och elitansvarig.

Till ny valberedning valdes Rickard Dave (sammankallande), Vincent Andréasson och Sören Svensson. Till revisorer valdes Lars Borgström och Hans Brodén med suppleantposten tills vidare vakant.

Vid sommarens  kongress höjdes klubbarnas registreringsavgifter till landsförbundet och därför beslöt mötet beslöt om delvis uppjusterade medlemsavgifter:

  • 480 kronor för seniorer
  • 240 kronor för värnpliktiga och studerande mellan 19 och 25 år
  • 100 kronor för juniorer (= 300 kronor inkl. träningsavgift)
  • 50 kronor för Schack4an-barn
  • 300 kronor för medlemmar med introduktionsmedlemskap

I skrivande stund har de flesta medlemmar betalt in medlemsavgiften. Om du icke hör till dessa – gack och gör så snarast!

Mötet avslutades med utdelande av veteranmärken och prisutdelning för Manhems Stora pris. Dessutom förärades Björn Andersson diplom och nål för uppnådd FIDE-mästarvärdighet.

FIDE-mästaren

FIDE-mästaren "Bjorn" Andersson med FIDE-mästarnål och dito diplom.

Bilder: Sam Friberg.