Pingelreportage från Manhem

Sedan ett och ett halvt år tillbaka har svenskt schack berikats med hemsidan "Schackpinglorna". Sidan sköts av ett antal av landets starkare flickjuniorer och berättar om träning och tävling ur flickperspektiv. Av speciellt intresse för en manhemit kan möjligen vara ett reportage "bakom kulisserna" i Manhem, där Jessica Bengtsson berättar om sin grupps träningar.

Sidan hittar du här och "Bakom kulisserna"  är daterat den 11 oktober.