Dags att anmäla sig till KM

Det är dags att anmäla sig till KM. Vår hemsidesansvarige håller på att lägga ut inbjudan för anmälning på nätet, vilket är klart när som helst. Följande har hittills anmält sig:

Kandidatgruppen (endast direktkvalificerade):
Jonas Bengtsson och Sören Svensson

Öppna gruppen:
Patrik Abrahamsson T, Johannes Aira T, Jonas Ahlqvist T, Lars Borgström O, Calle Jarebo T, Mattias Mullback T, Svante Norlander T, Michael Sheingold T, Gabriel Svorono T samt  Ragnar Uhlin T

Lilla Gruppen:
Viktor Ahnfeldt T, Jan Ambecker T, Markus Andersson O, Claes Brauer O, Hans Ekberg T, Claes Fransson O, Sam Friberg O, Ossian Jansson O, Martin Larsson T

T=tisdagspel O =Onsdagsspel Obs: anges ej tisdag eller onsdag så har man anmält sig till tisdagsspel. För att det även parallellt skall bli onsdagsspel krävs minst 10 deltagare i varje grupp.