Ny rating ute!

Manhems ratinglista per den 1 september ligger nu ute på hemsidan med en viss fördröjning som inte beror på ratingbokföraren Jan Herrman utan snarast på undertecknad. Man kan notera att Victor Nithander nu passerat 2500-strecket och det är första gången sedan 2003 som någon manhemit ligger däröver. Sist det begav sig var det Rikard Winsnes som andades denna tunna luft.

Ratinglistan i pdf-format finns här.

Ratinglistan i word-format finns här.