Rättelse i Nafset 58

I Nafset 58 har tyvärr givits två alternativ för när Snabb-KM skall spelas. I kalendern står 8 och 10 september, men i specialinbjudan till Snabb-KM står 9 och 11 september. De rätta datumen är 8 och 10 september och inget annat. De datum som står i kalendern är alltså de riktiga.