Sökes: redaktör till Hugget!

Efter två nummer som redaktör för vår traditionsrika klubbtidning Hugget drar sig Anders Pettersson tillbaka och vi behöver alltså en ny redaktör till en stimulerande uppgift. Är du mannen (eller kvinnan)? Tveka inte att höra av dig till klubben på 24 47 45 eller ssmanhem@telia.com!

Ett förtydligande bör göras om arbetets innehåll. Allan Lennerstad är vad man kalla grafisk formgivare av Hugget, d.v.s. han sätter ihop tidningen på ett snyggt sätt. Det sköter han på föredömligt vis och det är han beredd att fortsätta med. Redaktörens uppgift är att förse Allan med material – det kan röra sig om artiklar, fotografier eller partier – ty de spontana bidragen brukar vara ganska lätt räknade. Det är bra om redaktören har (eller skaffar sig) en viss koll på vad som händer och är värt att skriva om och det är bra om han inte tycker att det känns jobbigt att kontakta en klubbkamrat och be om bidrag till tidningen.

Önskeläget är att Hugget utkommer med två nummer per år. Så har det inte varit alla år men detta året blir det så. Det är värt att fortsätta på den linjen.