Sökes: TfS 2008 till Arne Berggren-samlingen

När klubbens hedersledamot Arne Berggren gick bort 1996 visade det sig att han hade testamenterat sin schackbokssamling till den fond som bär hans namn. Det mesta såldes och gav en god penning till fonden, men vad gäller de svenska böckerna och tidskrifterna bestämde styrelsen att behålla dem under namnet Arne Berggren-samlingen. En hel del kompletteringar har också gjorts under de gångna åren.

En av godbitarna i samlingen är att den innehåller Tidskrift för Schack (TfS) nästan komplett i inbundet skick från starten, det mesta i uniforma band. Detta är ett utmärkt referensmaterial vad gäller svenskt schack.

Inbindningen räcker dock bara fram till 1988 – resten finns i lösa nummer. Nu har emellertid medlemmen Zdenko Naglic åtagit sig att binda in fortsättningen och i en första vända under våren har Zdenko passerat tusenårsskiftet. I etapp 2, under hösten, skall han ge sig i kast med återstoden fram till nutid.

Dock är det så att klubben saknar årgång 2008 och det är därför jag skriver dessa rader. Finns det bland hemsidans läsare någon som kan tänkas skänka 2008 till samlingen? Den som prenumererar och behåller för sin egen samling skall förstås göra det, men det kanske finns någon som inte gör det. Hör i så fall av till dig klubben!