Ställ upp i Göteborg Cup!

Den 1-3 maj spelas Göteborg Cup, Manhems eget samarrangemang med Warta och Lundby. Under tre dagar spelas 15, 9 eller 7 ronder beroende på ålder och med deltagande av en stor mängd danskar och icke så få norrmän. Det är orsaken till att tävlingen också har namnet Nordiska ungdomsschackfestivalen.

I nuläget är 134 barn och ungdomar anmälda att vara med, av dessa är fjorton manhemiter. Vi både hoppas och tror att dessa skall bli fler och att de senaste årens vikande trende därmed kan brytas. Visst vore det kul att kunna ta upp kampen om att bli bästa klubb!

Tävlingen spelas på Hvitfeldtska gymnasiet, företrädesvis på förmiddagarna. För göteborgare som anmäler sig kan inträdesbiljett till Liseberg utlovas! Tag chansen att möta nya och internationella motståndare! Tänk på att tävling är träning.