Blixt-DM och Snabb-DM spelas i veckan!

Läs noga: DM i blixtschack och snabbschack individuellt är i de snaraste faggorna. Nämligen:

Torsdag 23 april kl. 18.30: Blixt-DM. Se inbjudan här.

Lördag 25 april kl. 10.00: Snabb-DM. Se inbjudan här.

Visst behöver rosten i fingrarna slipas bort! Ställ upp!