Jessica Bengtsson till Flick-NM

Den kommande helgen spelas nordiska skolmästerskapen för flickor. Rockaden, Stockholm arrangerar och tävlingen spelas med över helgen med början i morgon fredag. Sverge har två platser i var och en av de tre åldersklasserna och i B återfinns en deltagare av speciellt manhemintresse: Jessica Bengtsson. Vi önskar Jessica lycka till i mästerskapet!