Uppdaterad medlemsförteckning för Manhems Krokodiler

Medlemsförteckningen för Manhems Krokodiler har nu uppdaterats (se Medlemmar -> Krokodiler).
Jag kan glädjas åt 42 medlemmar som idag!
Claes R Nilsheden är den senaste och hann inte komma med i förteckningen i samband med publiceringen.

Tack till alla som är och nyligen har blivit medlemmar!