Succé i Rilton Cup

Rilton Cup, Sveriges starkaste öppna turnering, blev en succé med manhemögon sett. Efter en start mot mera blygsamt motstånd fick Victor Nithander möta fem stormästare och var länge bäste svensk i  startfältet. Victor har vid ett par tidigare tillfällen varit nära sin första IM-inteckning och denna gång var normkravet uppfyllt en rond före slutet. Faktum är att en vinst i sista ronden t.o.m. hade säkrat en stormästarinteckning!

För att erhålla titeln internationell mästare krävs att man gör två eller tre resultat över minst 24 partier på en viss nivå. Dessutom måste man ha gått över gränsen 2400 i Elo (internationell rating) någon gång. I och med den här insatsen närmar sig Victor 24-strecket i rask takt och fortsätter det i den här takten kan Rikard Winsnes få sällskap vid 2500-strecket på klubbens ratinglista.

Det hela blir inte sämre av att Rauan Sagit, som har trappat upp sitt schackspelande efter flytten till Stockholm, också erövrade den åtråvärda IM-inteckningen. Rauan var bra med från början och kunde mot ett motstånd av fyra stormästare och fyra internationella mästare ta lika många poäng, d.v.s. 5½. Sedan Rauan gjorde debut i SM-gruppen har han stabiliserat sitt spel från att innan dess ha spelat "va banque" ganska ofta. Skillnaden i resultat är stor i partierna mot kvalificerat motstånd.

Resultat: 12. Victor Nithander 5½ (av 9), 15. Rauan Sagit 5½ (72 delt.).

Fullständiga resultat från Rilton Cup hittar du här.