Johan Lönnroth omvald som ordförande vid välbesökt årsmöte för GSF

Förra veckan höll Göteborgs Schackförbund sitt årsmöte. Det vittnar gott om utvecklingen för göteborgsschacket att nio föreningar var på plats – den bästa uppslutningen på många år. Manhem fanns förstås på plats i skepnad av vice ordföranden Claes Brauer.

Bokslutet föredrogs av avgående skattmästaren Niklas Sidmar och man kan konstatera att det ekonomiska läget ljusnat högst avsevärt efter lågvattenmärket för tre år sedan, då kapitalet var helt uppätet. Förbundskassan är nu på god väg att återställas till den nivå som var normal för tio år sedan.

Föreningarnas avgifter fastställdes också, och trots att riksförbundet höjde sina avgifter i somras bestämdes att hålla uttaxeringen från göteborgsklubbarna oförändrad vid 200 kronor. Eftersom Manhem bestämde att inte höja avgiften från medlemmarna vid klubbens årsmöte för ett par veckor sedan innebär det att manhemiten från årsskiftet får Tidskrift för Schack utan kostnad och utan höjd avgift. Av manhemitens 450 kronor i medlemsavgift skickas 200 kronor vidare till Göteborgs Schackförbund, som i sin tur sänder vidare en summa till Sveriges Schackförbund.

Det valdes också en ny styrelse och man kan inte säga annat än att Manhem är väl företrätt i densamma. Johan Lönnroth omvaldes som ordförande, undertecknad som ungdomsledare och Claes R. Nilsheden valdes till vice ordförande i stället för som tidigare kombinerad tävlingsledaer och sekreterare. Ett nytillskott var däremot Claes Brauer, som ju för ett år sedan avgick som skattmästare i Manhem. Men längtan till kassörspulpeten blev uppenbarligen för svår och nu är han nyvald till samma ämbete i GSF.