KM: rond 3 lottad

Resultat för rond 2 och lottning för rond 3 har lagts upp. Resultat och lottning:

KM-gruppen

Kandidatgruppen

Öppna gruppen

Lilla gruppen

Bondegruppen

Lottning för kommande ronder kommer att göras så fort som möjligt efter den ordinarie hängronden på torsdag. Om tisdagen är hängrond så görs lottningen torsdagen därefter, d.v.s. efter sista hängrond före nästa rond. Efter att en ny lottning gjorts kommer detta att meddelas med ett nyhetsinlägg.