Spelöppningskursen startar nästa vecka

Sex onsdagar framåt och med början i nästa vecka, den 15 oktober, startar kursen "Grundläggande om spelöppningar" som tidigare utlysts i Nafset. Kursen riktar sig till spelare i Lilla gruppen eller som genomgått klubbens introduktionskurs, vilket innebär 1100 och därikring. Avgiften är 100 kronor.

Du anmäler dig till klubben på 24 47 45 eller info@ssmanhem.se . Och tänk på att: utan anmälningar, ingen kurs. Det kan vara farligt att invänta kursdagen för att "kanske titta ned"…

Väl mött!