Manhems krokodiler

Manhems stödförening – Manhems krokodiler – lever och har tänderna kvar, trots åldern 15 år. Som nöjd krokodilskötare kan jag bara konstatera – inga hål men mer tandtråd skadar aldrig!

Som lite tradition de senaste åren planerar vi en krokodilträff i februari för de som varit medlemmar under 2007-2008. I samband med det kommer jag att ha en medlemsvärvning. Många är de trogna som varit med i flera år men nytt blod – och pengar … – skadar inte.

Jag kommer snarast att byta ut de medlemstavlor som hänger i lokalen men vill här och nu tacka medlemmarna och kungöra dem:

Krokodiler

Stor-Krokodiler
Hugo Florin Johan Lönnroth
Kurt Möllmark Siv Bengtsson
Johan Granholm Joachim Bergré
Patrik Abrahamsson Yngve Karlsson
Lennart Rydholm Björn Andersson
Rutger Almquist Sören Svensson
Håkan Lennerstad Carl-Gustaf Jarebo
Jessica Bengtsson Håkan Warston
Lars Bergström Lennart Jacobsson
  Anders Ebenfelt
  Roland Sobenius
  Tomas Segerberg

Tillsammans har dessa bidragit med 9 500 kronor till gamla fina Manhem!!!