Niklas Sidmar redaktör för Tidskrift för Schack

Den icke okände göteborgaren och halvmanhemiten Niklas Sidmar har städslats av Sveriges Schackförbund och därvid också flyttat bopålarna till Norrköping, där förbundskansliet är beläget. Han kommer att dela sin arbetstid och arbeta med det administrativa för riksförbundets stora satsning Schack4an.

Men den flinke Niklas, som även är journalist, är också den nye redaktören för Tidskrift för Schack! Tio sidor av Niklas´ premiärnummer ligger ute för läsning här.