Omlottning VM rond 2

Tyvärr saknades sam Friberg vid inlottningen. Detta har nu korrigerats så att han är med vilket medför en korrigerad lottning av VM rond 2 i öppna gruppen

Öppna

  1. 1 Jens Ekström                              4 Harald Berggren Torell

  2. 7 Martin Oxelqvist                                6 Johan Hansson
  3. 11 Per-Erik Andersson                        10 Fredrik Bjerkne
  4. 17 Björn Holmgren                               14 Elias Karlsson
  5. 21 Marcus Mårtensson                        26 Jonas Bengtsson
  6. 16 Robert Jörn                                      20 Anders Berntsson
  7. 19 Rutger Almqvist                              15 Henrik Axelsson
  8. 23 Vojislav Djordjic                              33 Sam Friberg
  9. 27 Lars Borgström                               24 Svante Norlander
10. 28 Tommy Wickström                     31 John Pettersson
11. 32 Vincent Andreasson                       29 Georg Lappas
12. 3 Bo Ohlsson                                          30 Michael Gurebo
13. 2 Sven-Göran Ericsson                       8 Zdenko Naglic
14. 5 Tomas Jonsson                                 12 Rickard Eklund
15. 9 Thomas Meyer                                   18 Andreas Ahlberg
16. 13 Zackarias Sjöström Dyrefelt         22 Kjell Kalén
17. 25 Ola Junghard                              Frirond

 Lilla

  1. 6 Pelle Löfving                                      2 Glenn Johansson

  2. 9 Claes Brauer                                      8 Patrik Lennartsson
  3. 14 Ted Langvall                                    12 Leif Wiberg
  4. 18 Mattias Mullback                             16 Torbjörn Einegren
  5. 21 Peter Lund                                        19 Kalle Carlstedt
  6. 25 Kokchun Giang                                 24 Leon Olofsson
  7. 30 Daniel Scorszynski                         28 Gunnar Lundqvist
  8. 34 Michel Sheingold                             32 Anders Klaar
  9. 3 Janne Adolfsson                                35 Anti Syvänen
10. 36 Ramandar Ali                                   4 Georg Nercesian
11. 5 Jan Ambecker                                     1 Edvin Hägg
12. 17 Leif Persson                                     10 Per Mannberg
13. Niklas Kleveros                                     11 Isak Ungerfelt
14 17 Kjell Ljungqvist                                15 Torgny Lindvall
15 20 Irma Erixon                                       22 Per Nyland
16. 23 Viktor Lundmark                             26 Per-Axel Persson
17. 29 Amanda Gårdmark                         27 Alexander Scabuzzo
18. 33 Louise Segerfelt                              31 Gabriel Svorono