Nordstan, dag 2: simultan av Andreas Ahlberg

På den andra dagen av Manhems nordstadsdagar var huvudpunkten att Andreas Ahlberg, nyss fyllda 13, gav simultan mot hugade torgbesökare. Han skötte det med den äran, spelade ett tjugotal partier och tappade poäng i blott fem. Parallellt hölls spelet i gång vid storbrädet till publikens intresse.

På fredagen blir det öppet nordstadsmästerskap i blixt – anmälan före kl. 12.00 – och blinduppvisning vid storbrädet av allas vår Rauan Sagit – start kl. 12.30.