Nordstan, dag 1: Rauan Sagit och Rune Torstensson segerherrar

Onsdagen var den första av Manhems fyra schackdagar på Nordstadstorget. Förutom fritt spel på både storbräde och vid spelbord, lösning av Nordstadsproblemet och information om schack och om Manhem – kort sagt, schackglädje i stora mått – stod två huvudpunkter på programmet.

Pensionärsschacket lockade i år elva deltagare som gjorde upp över sjuminuters i en Berger-grupp. Resultat: 1. Rune Torstensson, SK Kamraterna 9 (av 10), 2. Johan Lönnroth 8, 3. Lars Borgström 7½, 4. Lennart Rydholm 7½, 5. Gunnar Johansson, Lundby SS 5, 6. Curth Skoglund, Göteborgs Schackveteraner 5, 7. Klas-Uno Larsson, Göteborgs Schackveteraner 4½, 8. Jean Persson, Göteborgs SS 4, 9. Risto Latvala, SK Kamraterna 4, 10. Ilija Nikolic, Göteborgs Schackveteraner 2, 11. Kjell Ljungqvist 0 (11 delt.).

Det klassiska mästarmötet stod i år mellan vår förstalagsankare Rikard Winsnes och påläggskalven Rauan Sagit. De gjorde upp över två tjugofemminuterspartier vid storbrädet och båda partierna fick ett snarlikt förlopp: tämligen snart lämnade man spelöppningsteorin för att gå in ett slags ställningskrig. Båda spelarna förbrukade en del tid och inget avgörande hade hänt när partiet gradvis gled över i tidsnöd. Där  lyckades inte Rikard få grepp på sin motståndare, som skaffade bättre tid och kunde kontraslå med framgång. Rauan vann båda partierna på tid i vunnen ställning – 2-0 till den unga generationen!

Manhems schackdagar i Nordstan fortsätter på torsdagen.  Då blir det simultan av Andreas Ahlberg mot allmänheten som främsta programpunkt.