Rauan Sagit leder SS Manhems stora pris

Efter september ligger Rauan Sagit tävlingen på9 1 poäng före Victor Nithander 86 och Andreas Ahlberg 82,6. Fjolårssegraren Johannes Aira ligger väl framme på en 6:eplats med 73,7 poäng.
 För den som är intresserad sätter vi upp uppdaterade ställningslista på klubbens anslagstavla. Dår framgår vilka tävlingar som är räknade coh hur prislistan ser ut för stunden.Prissummorna kommer att öka allteftersom verksamhetsåret fortskrider. Vi tar in fem kronor per aktivitet (10 kr i KM,ÄJKM och VM)