Gruppindelningen i KM

Idag startar KM . Hittills har vi 87 anmälningar. Gruppindelningen blev enligt följande:
KM-gruppen: Mats Eriksson,Jonas Bengtsson, Stefan Klang, Sören Svensson, Kristian Aaltonen, Björn Holmgren,Johannes Aira, Allan Lennerstad, Johan Hansson samt Tommy Wickström Startavgiften i KM.gruppen är 310 kr
Kandidatgruppen: Fredrik Westlund, Andreas Persson, Jan Herrman, Sergey Krakov, Patrik Abrahamsson, Johan Holmström, Lennart Hansson, Robert Maglic, Jonas Ahlqvist samt Anders Berntsson.
Startavgiften i kandidatgruppen är 260 kr. Övriga spelar i öppna eller Lilla gruppen där Startavgiften är 160 kr. Observera att 10 kr av varje startavgift går till Storaprispotten. Lottning kommer att göras i morgon i samtliga grupper. Vi lottar i görligaste mån så att spelare som lämnat förhinder lottas mot varandra.